Επιλέξτε την γλώσσα σας

Υπηρεσίες και δραστηριότητες

 

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ παρέχει σε νεοσύστατες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (START_UP) συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται:

 • σε νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης (πχ serious games, open data...)
 • σε καινοτόμα υλικά (πχ: πλαστικά αντικείμενα από φύκια, έξυπνα υφάσματα) και
 • άλλες καινοτόμες τεχνολογίες (πχ νανοτεχνολογία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καινοτόμα πλοία, κλπ)
 • κοινωνική καινοτομία (κοινωνική οικονομία, κλπ)

 

 Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς υπηρεσίες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τους δικτύωσης και της εξωστρέφειας τους

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσέγγισης γαλλικών και γαλλόφωνων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, με την ομάδα της που αποτελείται από γάλλους και γαλλόφωνους συνεργάτες
 • Εξεύρεση πωλητών, ανταποκριτών, προμηθευτών και αντιπροσώπων σε όλες τις χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία με εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται στις χώρες αυτές
 • Δημιουργία και αξιοποίηση υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Δικτύων υποστήριξης και συνεργασίας
 • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και άλλων πηγών χρηματοδότησης.  

 

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ΤΗΛΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής πληροφόρησης (Info broker/Business Intelligence)
 • Σχεδίαση και στέγαση ιστοσελίδων / καταχώρηση ονομάτων (π.χ. οnoma-sas.tele-professionals.net ή onoma-sas.com,gr...)
 • Προμήθεια ολοκληρωμένου περιβάλλοντος τηλεσυνεδρίασης (Intranet, e-forum, groupware, e-conferencing)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για μεγάλους δημόσιους οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κέντρα εκπαίδευσης και τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ έχει δουλέψει σε διάφορα έργα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπική Αυτό-Διοίκησης, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, Επαγγελματικές Ενώσεις και Επαγγελματικούς Συλλογικούς Φορείς.

Σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Εταίρους ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ συμβάλλει σε Ερευνητικά Έργα και Μελέτες που αφορούν  Τεχνολογικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από το 2009 ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ δραστηριοποιείται σαν σύμβουλος για τις περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης και καινοτομίας στη Μεσόγειο, στα πλαίσια διαφόρων έργων του προγράμματος MED και ιδιαίτερα, από το 2013, στα πλαίσια του έργου CreativeMed (www.creativemed.eu).