Επιλέξτε την γλώσσα σας

Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (startups)

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ παρέχει σε νεοσύστατες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (START_UP) συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται:

  • σε νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης (πχ serious games, open data...)
  • σε καινοτόμα υλικά (πχ: πλαστικά αντικείμενα από φύκια, έξυπνα υφάσματα) και
  • άλλες καινοτόμες τεχνολογίες (πχ νανοτεχνολογία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καινοτόμα πλοία, κλπ)
  • κοινωνική καινοτομία (κοινωνική οικονομία, κλπ)