Επιλέξτε την γλώσσα σας

ΤΗΛΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ΤΗΛΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής πληροφόρησης (Info broker/Business Intelligence)
  • Σχεδίαση και στέγαση ιστοσελίδων / καταχώρηση ονομάτων (π.χ. οnoma-sas.tele-professionals.net ή onoma-sas.com,gr...)
  • Λύσεις εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning, blended learning)