Επιλέξτε την γλώσσα σας

Σχεδιασμό προτάσεων και συντονισμό ευρωπαϊκών έργων

Σε συνεργασία με το δίκτυο του Ευρωπαϊκών Εταίρων ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ αναλαμβάνει την υποβολή προτάσεων και το συντονισμό υλοποίησηςα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων και Μελετών που αφορούν  Τεχνολογικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα (Η2020, ERASMUS+, ERDF/MED, Creative Europe).


Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ έχει υλοποιήσει διάφορα τέτοια έργα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπική Αυτό-Διοίκησης, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, Επαγγελματικές Ενώσεις και Επαγγελματικούς Συλλογικούς Φορείς.

 

Αναλαμβάνει εργολαβίες για τέτοια έργα από μεγάλους δημόσιους οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κέντρα εκπαίδευσης και τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα.