Επιλέξτε την γλώσσα σας

Σχεδιασμό προγραμμάτων και στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ δραστηριοποιείται σαν σύμβουλος για τον σχεδιασμό περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης και καινοτομίας στη Μεσόγειο, στα πλαίσια διαφόρων έργων του προγράμματος MED και ιδιαίτερα, από το 2013, στα πλαίσια του έργου CreativeMed (www.creativemed.eu).

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ έχει εμπειρία και στο σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων τεχνολογικής έρευνας για διάφορους βιομηχανικούς κλάδους (πχ κλωστοϋφαντουργία, ένδυμα, προϊόντων δέρματος κ.α).