Επιλέξτε την γλώσσα σας

Προώθηση των εξαγωγών και της εξωστρέφειας

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς υπηρεσίες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τους δικτύωσης και της εξωστρέφειας τους

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσέγγισης γαλλικών και γαλλόφωνων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, με την ομάδα της που αποτελείται από γάλλους και γαλλόφωνους συνεργάτες
  • Εξεύρεση πωλητών, ανταποκριτών, προμηθευτών και αντιπροσώπων σε όλες τις χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία με εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται στις χώρες αυτές
  • Δημιουργία και αξιοποίηση υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Δικτύων υποστήριξης και συνεργασίας
  • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και άλλων πηγών χρηματοδότησης