Επιλέξτε την γλώσσα σας

2007- :Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ συντονιστής ευρωπαϊκών έργων και υποέργων

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2007 ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ασχολήθηκε εντατικά με την υποβολή νέων προτάσεων έργων για διάφορες προκηρύξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας (στους τομείς εφαρμογών πληροφορικής και νέων υλικών) αλλά και Περιφερειακής Πολιτικής (INTERREG και ΜΕD). Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν η έγκριση τέλος 2008, αρχές 2009, συνολικά 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκ. ευρώ που θα υλοποιήθηκαν από το 2008 έως το 2012

 

-           Το έργο SMILIES (http//:www.smilies-project.eu), του ευρωπαϊκού προγράμματος ΜED, του οποίου είναι ο εμπνευστής και ήταν ο τεχνικός συντονιστής, που σκοπό έχει την ανάδειξη περιφερειακών πολιτικών στα νησιά της Μεσογείου για την ανάπτυξη περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμων νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων που θα βασίζονται στην εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής από ΜΜΕ.

 

-           Το έργο MEDLAB του ευρωπαϊκού προγράμματος ΜED, στο οποίο συνέβαλλε πείθοντας τον εμπνευστή του να το προτείνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σαν επικεφαλής έργου, και που είχε σαν σκοπό την δημιουργία ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε περιφερειακό επίπεδο όπου τελικοί χρήστες καινοτόμων τελικών προϊόντων  και υπηρεσιών συμμετείχαν ενεργά στον προσδιορισμό των προδιαγραφών τους. Το έργο περιλάμβανε και πιλοτική χρήση της ίδιας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό με συμμετοχή των πολιτών νέων υπηρεσιών και πολιτικών των περιφερειών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

-           Το έργο TEXMEDIN (http://www.texmedin.eu) του ευρωπαϊκού προγράμματος ΜED, στην σύνταξη του οποίου συμμετείχε και όπου αντιπροσώπευε τον γαλλικό φορέα υλοποίησης, υπεύθυνου του κυριότερου υποσυνόλου του έργου (Εργαστήρι εκμετάλλευσης των συλλογών - ). Το έργο είχει σαν σκοπό την προώθηση των συλλογών και πληροφοριών που κατέχουν τα μεσογειακά Component Inspiring Lab μουσεία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης προς Τεχνικά Κέντρα ώστε παραδοσιακές συνταγές παραγωγής να αναπαραχθούν με σύγχρονα εργαλεία για την δημιουργία νέων προϊόντων, πιο οικολογικών βασιζόμενα σ’ αυτές και την ευαισθητοποίηση νέων σχεδιαστών στην χρήση των ίδιων συλλογών για την δημιουργία νέων προϊόντων μόδας.

 

-           Το έργο SAFEPROTEX του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας NMP για ενώσεις ΜΜΕ (FP7-ΝΜP-SME-2008-2), όπου βοήθησε τον ανάδοχο (ΕΤΑΚΕΙ/ΕΒΕΤΑΜ – GR) στη σύνταξη της προτάσεως για ότι αφορά την προσέγγιση για την συμμετοχή των τελικών χρηστών στις προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και για τα σχέδια οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο εστιαζόταν στη χρήση εξαιρετικά καινοτόμων υλικών για την δημιουργία νέων ινών και υφασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για ειδικές στολές ομάδων διάσωσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π)

 

-           Το έργο ENVIROTEX Design του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας NMP, που βοήθησε το IFTH (FR) να καταθέσει και αφορούσε την ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού και βάσεων δεδομένων για την διευκόλυνση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ παραδοσιακών κλάδων (ένδυμα, υπόδημα, κλωστοϋφαντουργία) στα διεθνή πρότυπα και σήματα πιστοποιήσεων που αφορούν τα υλικά που ενσωματώνουν τα τελικά προϊόντα τους (έργο ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω της οδηγίας REACH).

-           Το έργο PASSAGE (http://www.passage-project.eu ) του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας για ενώσεις ΜΜΕ (FP7-SME-2007-2), του οποίου είναι ο εμπνευστής και ανέλαβε ως  τεχνικός συντονιστής, που σκοπό είχει να αναπτύξει εργαλεία για την εισαγωγή προληπτικής διαχείρισης  εργατικού δυναμικού και ικανοτήτων στις ΜΜΕ διαφόρων κλάδων της Γαλλίας, Ελλάδος, Ιταλίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας και την εισαγωγή εργαλείων για την διάσωση απειλούμενων, λόγω παγκοσμιοποίησης, στρατηγικών know-how που κατέχουν.